DRUHY MOZKOVÝCH VLN

Meditace - pokračování

Rozkmit hodnot bioenergetického výkonu mozku

je od 0,5 Hz do 40Hz . Elektrické charakteristiky mozkových vln rozdělují stavy vědomí (neboli funkční naladění mozku a CNS) do čtyř základních hladin (frekvenčních pásem) (Valuch, 1998). Jsou to:
Hladina alfa (8-13Hz)

Je základní mozkovou aktivitou u zdravých dospělých při zavřených očích (při otevřených očích je tlumena = Bergerova reakce). Přirozeně vzniká ve stavu mezi spánkem a bděním. Nejvíce se projevuje v okcipitální krajině, objevuje se až od 6ti let. Ve stavu alfa dochází k synchronizaci mozkových hemisfér (Drotárová, 2003). Je stavem plné bdělosti bez jakéhokoli napětí, v němž se mozek nezabývá soustředěným myšlením. Tento bdělý odpočinek je doprovázen příjemnými a slastnými pocity v návaznosti na zvýšenou tvorbu přirozených opiátů (neurohormonů, z nichž nejznámější jsou endorfiny). Hladina alfa je žádoucí stav většiny známých meditací. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost vln alfa může v tradičních meditačních technikách znamenat 10 a více let poctivého tréninku. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce. Při hodnotách 7,9 – 9,6 Hz mluvíme o tzv. superalfě (Valuch, 2003).

Hladina beta (14-30Hz)

Dominuje při normálním, bdělém stavu, kdy máme otevřené oči a vnímáme okolní svět (Drotárová, 2003). Přechod mezi alfa a beta rytmem se označuje jako „probuzení“ (anglicky „arousal“). Tímto termínem se často označuje celkové zvednutí aktivační hladiny (Machač, 1988). Stav beta souvisí se soustředěním, bdělostí, a vzrušením. Hladina beta může dosahovat až 60 Hz ve zvlášť excitovaných stavech stresu, úzkosti či velkého strachu (Drotárová, 2003). Hladina beta se aktivuje vždy, když zapojíme do chodu pohybový aparát a je pro organismus vysoce energeticky náročná.

Podrobnější rozdělení hladiny beta:

nízká beta (13-16 Hz), tzv. pásmo SMR – senzo-motorické rytmy: uvolnění s vnější pozorností
střední beta (16-19 Hz): aktivita s vnější pozorností
vysoká beta, tzv. superbeta (20 a více Hz): vzrušení, napětí, úzkost, vrcholný výkon, podráždění (Valuch, 2003).

Hladina théta (4-7Hz)

Dominuje ve stavu prohloubeného klidu, hluboké meditace. Je to stav umožňující přístup k podvědomí, doprovázený snovými představami, spojený s fantazií, vizualizací, inspirací. Je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném sny. Hladina theta (někdy nazývaná ,,trans“) znamená jediný přístup k našemu podvědomí. Vyznačuje se vybavováním si vzpomínek, především dávno zapomenutých (hluboko zasunutých). Umožňuje odblokování intuitivních kanálů tvořivosti. Navodit samovolně hladinu theta a setrvat v ní je velmi obtížné i pro velmi trénovaného člověka.

Rozhraní hladin alfa a theta – 7,83 Hz.

Stav na rozhraní těchto hladin (7,83 Hz) se nazývá Schumannova rezonance a dá se nazvat jako předěl mezi hladinou vědomí a nevědomí.

Hladina delta (1-3 Hz)

Je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových funkcí – zažíváme ji v hlubokém, bezesném spánku, výjimečně v extrémně hluboké meditaci. Vyskytuje se též u novorozenců. V hladině vědomí delta dochází k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv (Valuch, 2003).

Zaujalo tě téma? Přečti si další články na mém blogu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Zeptej se

Facebook
Twitter
LinkedIn

Get my tips directly now! Ready to start?

Pellentesque id nibh tortor id aliquet lectus proin nibh nisl.